Mgr. Petra RIEDLOVÁ

Disertační práce

Genetické faktory u karcinomu prsu

Genetic factors in Breast cancer
Anotace:
Úvod: Karcinom (ca) prsu je v současnosti jedním z nejvíce probíraných a také nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění u žen. V České republice se ročně diagnostikuje až 7200 nových případů a incidence se v čase stále zvyšuje. Mezi rizikové faktory, které se podílejí na vzniku ca prsu, patří faktory hormonální, nutriční, zevního prostředí a také faktory genetické. Geny, které jsou nejvíce …více
Abstract:
Introduction: Breast cancer (ca) is currently one of the most discussed and also the most common of malignant tumors in women in the Czech Republic. Up to 7,200 new cases are diagnosed in the Czech Republic every year. Incidence is constantly increasing. Risk factors that contribute to the development of breast cancer include hormonal, nutritional environmental and genetic factors. The genes that are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RIEDLOVÁ, Petra. Genetické faktory u karcinomu prsu. Ostrava, 2020. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta