Mgr. Yurii Chybras

Diplomová práce

Non-native Slavic accents in English

Non-native Slavic accents in English
Anotace:
Tato práce se zabývá slovanskými přízvuky v angličtině. Analyzuje fonologické prvky slovanské angličtiny. Analýza zahrnuje teoretické fonologické srovnání tří větví slovanských jazyků a angličtiny i praktický výzkum týkající se fonologických izoglos slovanské angličtiny.
Abstract:
The present thesis is concerned with non-native Slavic accents in English. It analyses the phonological aspects of Slavic-accented English. The analysis covers both theoretical phonological comparison of the three branches of Slavic languages and English, and practical research concerning phonological isoglosses of non-native Slavic accents in English.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta