Bc. Martina ČAPČOVÁ

Bachelor's thesis

Ftaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizika

Phthalates and perfluorinated compounds and their potential health risks
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na biologická rizika ftalátů a perfluorovaných sloučenin. Charakterizuje vlastnosti těchto látek, jejich výrobu, využití, způsob kontaminace prostředí a možné zdravotní účinky s nimi spojené. Nejpoužívanějším ftalátem je di(2-ethylhexyl) ftalát, který je také nejčastěji sledován vzhledem k potenciálním zdravotním rizikům. Ze skupiny perfluorovaných sloučenin se do životního …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the biological risks of phthalates and perfluorinated compounds. Characterizes the properties of these substances, their manufacture, use, method of environmental contamination and potential health effects associated with them. The most commonly used phthalate is di(2-ethylhexyl) phthalate, which is also often observed for potential health risks. From the group of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČAPČOVÁ, Martina. Ftaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizika. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta