Bc. Renata Marchenko

Diplomová práce

Talent Management and its Use in Organizations

Talent Management and its Use in Organizations
Anotace:
Cílem práce je představit koncept talent managementu, demonstrovat jeho praktické využití a na základě empirických poznatků vytvořit následné návrhy, které by zlepšily fungování vybraných organizací. Přes enormní celosvětovou koncentraci na tento koncept bylo zjištěno, že jeho použití v odvětví vzdělávací chybí; a proto hlavním tématem je prozkoumat její využití a globální pandemický dopad na procesy …více
Abstract:
The aim of the thesis is to introduce the concept of talent management, demonstrate its practical use, and, based on empirical findings, create subsequent suggestions which would improve the functioning of selected organizations. Despite an enormous concentration on this concept worldwide, its use was found to be absent in the education industry; therefore, the thesis’s main topic is to explore its …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Oponent: MSc Mirela Moldoveanu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní