Tereza POPYKOVÁ

Diplomová práce

Obraz člověka a prostoru v české próze s tématem krize česko-německého soužití

The image of man and space in Czech prose of the crisis of Czech-German coexistence
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o literárním ztvárnění krize česko-německého soužití. Za zlomovou událost je považován odsun Němců z Československa v letech 1945 a 1946. Práce zkoumá, jak se toto téma vyvíjelo v české próze v 2. pol. 20. století až do současnosti. Ukazuje konstanty a proměnné obsažené v dílech. Zachycuje funkci a proměny prostoru (krajiny, cesty, domu, hřbitova). Zaměřuje se na zobrazení …více
Abstract:
This master thesis deals with a literary rendition of the Czech-German coexistence crisis. The expulsion of the Germans from Czechoslovakia in 1945 and 1946 is considered to be a watershed event. The work examines how this theme has developed in the Czech prose in the 2nd half of the 20th century until the present. It shows constants and variables contained in the works. It captures the function and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPYKOVÁ, Tereza. Obraz člověka a prostoru v české próze s tématem krize česko-německého soužití. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta