Theses 

Logiky pro jazyk OWL a jejich možná neklasická rozšíření – Bc. Tomáš Prachař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tomáš Prachař

Bakalářská práce

Logiky pro jazyk OWL a jejich možná neklasická rozšíření

Logics for the OWL Language and their Possible Non-classical Extensions

Anotace: Student nastuduje problematiku jazyka OWL (Web Ontology Language) pro prezentaci ontologií v rámci Sémantického Webu. Obzvláštní pozornost bude věnována variantě OWL DL (Description Logic), která je kompromisem mezi expresivitou a výpočetní efektivitou jazyka. Právě v popisu logik využitých v jazyce OWL (v současnosti varianty SHOIN a SROIQ). Předpokládá se vypracování podrobného přehledu jejich expresivity a okrajově také analýza výpočetní složitosti a otázek jejich rozhodnutelnosti v obecném kontextu deskripčních logic jako takových. Vhodné by bylo také stručné srovnání s ostatními logickými formalismy (výroková logika, prediktová logika 1. řádu, TIL). Mimoto student v návaznosti na výše uvedené vypracuje krátký přehled možných neklasických (fuzzy a pravděvdopobnostních) rozšíření deskripční logiky. Cílem projektu je zpracování tohoto přehledu ve formě textu bakalářské práce a odpovídající webové prezentace.

Abstract: Student will describe the logics used in the language OWL (at the present time the variants SHOIN and SROIQ). It is assumed that the student will consult their expresivity, computability and decideability, he will also describe the possible extensions to Description Logic.

Klíčová slova: deskripční logiky, DL SHOIN, DL SROIQ, jazyk OWL, koncept, neklasická rozšíření DL, ontologie, OWL DL, role, tablový algoritmus, usuzování, Description Logic, OWL Language, Non-classical Extensions, Concept, Ontology, Reasoning, Tableau-based Algorithm

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Vít Nováček
  • Oponent: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:47, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz