Bc. Petra Dostálová

Bachelor's thesis

Želivský klášter

The monastery of Želiv
Anotácia:
První část práce se zabývá dějinami a vývojem kláštera v Želivě. Popisuje se zde příchod premonstrátů, požáry v letech 1375, 1712 a 1907, které klášter sužovaly, nebo přestavby kláštera a přilehlých budov v různých stylech. Je zde uvedena i struktura řádu. Další část práce popisuje vnitřní části a vybavení kláštera a kostela Narození Panny Marie. V klášteře je to refektář, opatská sakristie a třeba …viac
Abstract:
The first part of the bachelor thesis deals with the history and the development of the monastery of Želiv. It describes the arrival of Premonstratensians, the fires in 1375, 1702 and 1907 and the trouble which the monastery had or the monastery rebuildings and adjoining buildings in various styles. It also desribes the order structure. The next part of this work deals the inner parts and the belongines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta