Rui Cheng

Bachelor's thesis

Financial Analysis of China National Petroleum Corporation

Financial Analysis of China National Petroleum Corporation
Abstract:
The objective of this thesis is to analyze the financial position of China national petroleum corporation in the selected period. Especially we will concentrate on CNPC’s running situation. Because according to report of CNPC we can basically tell that there are lot of changes of CNPC. The whole thesis includes five parts to describe different information about CNPC and some theories. In the first …more
Abstract:
The objective of this thesis is to analyze the financial position of China national petroleum corporation in the selected period. Especially we will concentrate on CNPC’s running situation. Because according to report of CNPC we can basically tell that there are lot of changes of CNPC. The whole thesis includes five parts to describe different information about CNPC and some theories. In the first …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava