Theses 

Financial Analysis of China National Petroleum Corporation – Rui Cheng

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Rui Cheng

Bakalářská práce

Financial Analysis of China National Petroleum Corporation

Financial Analysis of China National Petroleum Corporation

Anotace: The objective of this thesis is to analyze the financial position of China national petroleum corporation in the selected period. Especially we will concentrate on CNPC’s running situation. Because according to report of CNPC we can basically tell that there are lot of changes of CNPC. The whole thesis includes five parts to describe different information about CNPC and some theories. In the first chapter, it will be an introduction about the whole thesis. This chapter is going to show the whole structure of the thesis. Moreover, it will inform the reader about the basic information and headline about the thesis. In chapter 2, it will describe the theoretical methods of financial analysis which include financial analysis, financial statement (balance sheet, income statement, cash flow statement), Common-size analysis (horizontal common-size analysis, vertical common-size analysis), financial ratio analysis (profitability ratios, liquidity ratios, solvency ratios, assets management ratios), and pyramidal decomposition. It will be extremely useful to introduce this theory. And the following calculation will all base on chapter 2. In chapter 3, we will introduce characterization of China national petroleum corporation which means all kinds of basic information about CNPC will be mentioned in this chapter. The details will include overview of CNPC, organization structure of CNPC, major events of recent years, some profile of CNPC (mission, values, strategy, goal) and technology and innovation of CNPC. It will be a fulfilling information for readers to get known deeper about CNPC. In chapter 4, there will be a lot of financial ratios calculation according to theories of chapter 2.we will calculate different financial ratios and make the result into a table and figure. So, we can easily compare the situation in different years. we will explain why this ratio is increasing or decreasing as well. And it will be a small analysis after each calculation. Hence, we can see more details about the financial situation of CNPC. Finally, in chapter 5, it will be a conclusion in the end of this thesis. We will summarize what we found about CNPC. Also, we will summarize the main work about this thesis.

Abstract: The objective of this thesis is to analyze the financial position of China national petroleum corporation in the selected period. Especially we will concentrate on CNPC’s running situation. Because according to report of CNPC we can basically tell that there are lot of changes of CNPC. The whole thesis includes five parts to describe different information about CNPC and some theories. In the first chapter, it will be an introduction about the whole thesis. This chapter is going to show the whole structure of the thesis. Moreover, it will inform the reader about the basic information and headline about the thesis. In chapter 2, it will describe the theoretical methods of financial analysis which include financial analysis, financial statement (balance sheet, income statement, cash flow statement), Common-size analysis (horizontal common-size analysis, vertical common-size analysis), financial ratio analysis (profitability ratios, liquidity ratios, solvency ratios, assets management ratios), and pyramidal decomposition. It will be extremely useful to introduce this theory. And the following calculation will all base on chapter 2. In chapter 3, we will introduce characterization of China national petroleum corporation which means all kinds of basic information about CNPC will be mentioned in this chapter. The details will include overview of CNPC, organization structure of CNPC, major events of recent years, some profile of CNPC (mission, values, strategy, goal) and technology and innovation of CNPC. It will be a fulfilling information for readers to get known deeper about CNPC. In chapter 4, there will be a lot of financial ratios calculation according to theories of chapter 2.we will calculate different financial ratios and make the result into a table and figure. So, we can easily compare the situation in different years. we will explain why this ratio is increasing or decreasing as well. And it will be a small analysis after each calculation. Hence, we can see more details about the financial situation of CNPC. Finally, in chapter 5, it will be a conclusion in the end of this thesis. We will summarize what we found about CNPC. Also, we will summarize the main work about this thesis.

Klíčová slova: CNPC, Financial analysis, Financial ratio, Financial statement, Financial position

Keywords: CNPC, Financial analysis, Financial ratio, Financial statement, Financial position

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:49, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz