Bc. Hedvika TUČKOVÁ

Diplomová práce

Státní podpora pracovní migrace v zemích Jihu

State support of labor migration in the South countries
Anotace:
S tím, jak se objevuje kritika tradičních rozvojových strategií, je pozornost věnována možným alternativním řešením, což vede mimo jiné ke zkoumání vztahu mezi rozvojem a migrací. Ovšem říci s obecnou platností, zda pracovní migrace vede k rozvoji zdrojové země, je nemožné. Tato diplomová práce se tak zaměřuje na dvě konkrétní země - Filipíny a Tádžikistán, a prostřednictvím případových studií zkoumá …více
Abstract:
As the criticism of traditional development strategies appears, the attention is given to possible alternative solutions, which leads to examination of the relationship between development and migration. However it is not possible to say with general validity if the labor migration leads to the developmnet of a source country. Therefore this thesis focuses on two particular countries - the Philippines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUČKOVÁ, Hedvika. Státní podpora pracovní migrace v zemích Jihu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy