Bc. Hana Humpolíková

Diplomová práce

Influence of Selected Motivational Strategies on English Learners in Company Courses

Influence of Selected Motivational Strategies on English Learners in Company Courses
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, zda je možné zvýšit motivaci dospělých studentů, budeme-li se řídit určitými motivačními strategiemi. Autorka se zaměřuje na vliv vybraných motivačních strategií v konkrétním firemním kurzu angličtiny a pokouší se zjistit počáteční motivaci účastníků kurzu a srovnat ji s výslednou motivací po tříměsíčním používání daných strategií.
Abstract:
The aim of the thesis is to discover if it is possible to increase the adult learners' motivation by pursuing certain motivational strategies. The author focuses on the influence of selected motivational strategies in a particular company English course and attempts to reveal the initial motivation of the course participants and compare it with the resulting motivation after a three-month employment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: M.A. James Edward Thomas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy