Bc. Hana Humpolíková

Master's thesis

Influence of Selected Motivational Strategies on English Learners in Company Courses

Influence of Selected Motivational Strategies on English Learners in Company Courses
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, zda je možné zvýšit motivaci dospělých studentů, budeme-li se řídit určitými motivačními strategiemi. Autorka se zaměřuje na vliv vybraných motivačních strategií v konkrétním firemním kurzu angličtiny a pokouší se zjistit počáteční motivaci účastníků kurzu a srovnat ji s výslednou motivací po tříměsíčním používání daných strategií.
Abstract:
The aim of the thesis is to discover if it is possible to increase the adult learners' motivation by pursuing certain motivational strategies. The author focuses on the influence of selected motivational strategies in a particular company English course and attempts to reveal the initial motivation of the course participants and compare it with the resulting motivation after a three-month employment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Linda Nepivodová
  • Reader: M.A. James Edward Thomas

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta