Bc. Martina Langhammerová

Master's thesis

Tržnice Brno - identifikace faktorů ovlivňujících návštěvnost městské budovy

Brno Market: Identifying Factors Affecting The Visit Rate of City Building
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je identifikace hlavních faktorů ovlivňujících návštěvnost městem vlastněné budovy Tržnice Brno, tyto faktory dále analyzovat a určit jejich váhy. Hlavní důraz je přitom kladen na vliv konání akcí uvnitř budovy typu tržnice, což je dosud v literatuře příliš neprobádaná oblast. V práci jsou dále identifikovány determinanty mající vliv na provedení nákupu uvnitř budovy. Ze získaných …viac
Abstract:
Main subject of this thesis is to identify factors influencing the attendance of city-owned building Brno Market, to analyze these factors further and determine their weights. Emphasis is put on influence of events inside Brno Market building, which is rather unexplored field in the literature. Furthermore, determinants affecting the number of purchases inside the building are identified. The thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta