Bc. Martina Langhammerová

Master's thesis

Tržnice Brno - identifikace faktorů ovlivňujících návštěvnost městské budovy

Brno Market: Identifying Factors Affecting The Visit Rate of City Building
Abstract:
Předmětem diplomové práce je identifikace hlavních faktorů ovlivňujících návštěvnost městem vlastněné budovy Tržnice Brno, tyto faktory dále analyzovat a určit jejich váhy. Hlavní důraz je přitom kladen na vliv konání akcí uvnitř budovy typu tržnice, což je dosud v literatuře příliš neprobádaná oblast. V práci jsou dále identifikovány determinanty mající vliv na provedení nákupu uvnitř budovy. Ze získaných …more
Abstract:
Main subject of this thesis is to identify factors influencing the attendance of city-owned building Brno Market, to analyze these factors further and determine their weights. Emphasis is put on influence of events inside Brno Market building, which is rather unexplored field in the literature. Furthermore, determinants affecting the number of purchases inside the building are identified. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel
  • Reader: Mgr. Hana Fitzová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta