Mgr. Veronika Hamplová, Ph.D.

Diplomová práce

Interpretace spontánního dětského výtvarného projevu z hlediska psychologického výkladu symbolů

The Interpretation of spontaneous Child's Art Expression in light of psychological reading of Symbols
Anotace:
Diplomová práce pedkládá teoretický rámec pohledu na spontánní dtský výtvarný projev se zamením na vývoj symbolu v dtské kresb, práci dítte se symbolem a na možnosti jeho interpretace. Cílem bylo získat co nejobsažnjší teoretické zázemí pro možnost vytvoení specifického postupu interpretace spontánního dtského výtvarného projevu v období pedškolního vku. Navržená interpretace dtského výtvarného projevu …více
Abstract:
My diploma work focuses at the theoretical frame of spontaneous childs art with concentration on development of symbol in childrens drawing, how childs working with symbols and possibilities of intepretation. The main goal of my study was to obtain the theoretical background for elaboration specific technique for interpretation of spontaneous childs drawing at pre-school age. Interpretation technique …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie