Ing. Lucie Prosková

Bakalářská práce

Marketing vzdělávací instituce, charitativní organizace, politické strany

Marketing of educational institution, politic parties and charitable organizations
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala významem marketingu pro organizace. Přístup k marketingu se u všech tří zkoumaných organizací velmi liší. Rozdíly jsou hlavně ve financování marketingu, ve využití různých komunikačních prostředků i v propagaci a zajišťování marketingu. Celá práce je zaměřena na organizace působící v regionu. V aplikační části jsem provedla výzkum dotazníkovým šetřením doplněný …více
Abstract:
In his thesis, I discussed the importance of marketing for the organization. Access to marketing for all three organizations surveyed vary widely. The differences are mainly in marketing, finance, the use of various means of communication in the promotion and provision of marketing. The entire work is focused on organizations operating in the region. The application of the research I conducted questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Anna Kočová
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní