Lukáš Hollesch

Bakalářská práce

Analýza soukromého a veřejného financování výzkumu a vývoje v České republice a jeho srovnání s vybranými evropskými státy mezi léty 1995 až 2016

Analysis of private and public financing of research and development in the Czech Republic and its comparison with selected European countries between 1995 and 2016
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá soukromým a veřejným financováním výzkumu a vývoje v České republice a porovnává zdejší výsledky s Německem, Polskem a Finskem. Práce popisuje systémy podpory výzkumu a vývoje a rozdílný podíl na celkovém financování tohoto odvětví ve zmíněných zemích. Je zde znázorněn vývoj investic do výzkumu a vývoje jak v celkových hodnotách, tak zvlášť ze zkoumaných zdrojů v ostatních …více
Abstract:
This thesis deals with private and public funding of research and development in the Czech Republic and compares the results with Germany, Poland and Finland. The thesis describes research and development support systems and differences in the share of the total funding of this sector in the mentioned countries. It shows the development of research and development investments both in total values and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Martin Zeman
  • Oponent: Zdeněk Chytil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69966