Bc. Anežka Šebová

Bakalářská práce

Příjem materiálu ve firmě Foxconn Technology CZ s.r.o.

Receiving of material in the company Foxconn Technology CZ s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problému týkajícímu se nesourodosti inventury mezi dvěma odděleními zvolené firmy. Po aplikaci navrhovaných řešení autorky bakalářské práce je očekáváno zlepšení v kontrole předávaného materiálu mezi dvěma odděleními firmy Foxconn Technology CZ s.r.o.
Abstract:
The thesis is focused on problem with inventory differences between two departments of a chosen company. After application of the suggested solutions there is expected an improvement in the control of the material handed over between two departments of the company Foxconn Technology CZ s.r.o.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Roman Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šebová, Anežka. Příjem materiálu ve firmě Foxconn Technology CZ s.r.o.. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera