Theses 

Povědomí, postoje a chování mladých spotřebitelů v rámci tzv. surveillance economy – Bc. Michaela Divišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Divišová

Diplomová práce

Povědomí, postoje a chování mladých spotřebitelů v rámci tzv. surveillance economy

Awareness, attitudes and behaviour of young consumers within so called surveillance economy

Anotace: Předmětem diplomové práce „Povědomí, postoje a chování mladých spotřebitelů v rámci tzv. surveillance economy“ je zkoumání vlivu povědomí a postojů k dohledu na chování mladých spotřebitelů v České republice a určení vlivu demografických ukazatelů na tyto faktory. Teoretická část se věnuje vysvětlení podstaty tzv. surveillance economy a specifikům chování spotřebitele ve společnosti pod dohledem se zaměřením na sociální média. Praktická část se soustřeďuje na identifikaci povědomí a postojů k dohledu mladých spotřebitelů v souvislosti s jejich chováním v online prostředí. Výsledkem je formulace doporučení k marketingovému řízení.

Abstract: The subject of the diploma thesis “Awareness, Attitudes and Behaviour of Young Consumers within so called Surveillance Economy“ is the study of the influence of awareness and attitudes towards the surveillance on the behaviour of young consumers in the Czech Republic and determination of impact of demographic indicators on these factors. The theoretical part deals with the explanation of the essence of the so-called surveillance economy and specifics of the consumer behaviour in the surveillance society focusing on social media. The practical part concentrates on identifying the awareness and attitudes towards surveillance of young consumers in relation to their behaviour in the online environment. The outcome is the formulation of recommendations for marketing management.

Klíčová slova: Surveillance, Surveillance economy, spotřebitelský dohled, povědomí, postoje, online chování, Consumer surveillance, Awareness, Attitudes, Online behaviour

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:35, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz