Vladimír POVOLNÝ

Master's thesis

Postup od demise vlády k jejímu jmenování se zaměřením na působení přechodné vlády

Komparace českého ústavního systému s jinými státy střední Evropy

The procedure from resignation of a government to its appointment with a focus on the action of a transitional government.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá instituty demise a jmenování vlády v ústavách České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Porovnává tento soubor právních norem a postup ústavní úpravy při těchto ústavních situacích v ČR vůči vyjmenovaným státům střední Evropy. Podrobněji se pak věnuje také institutu vlády v demisi, jejímu postavení a pravomocem oproti vládě, která vykonává své …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the institutes of a resignation and an appointment of a government in the constitutions of the Czech Republic, Hungary, Germany, Poland, Austria and Slovakia. It compares this set of laws and constitutional process in these constitutional situations in the Czech Republic in relation to the countries listed in Central Europe. In detail, it also dedicates the institute …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Pezl

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POVOLNÝ, Vladimír. Postup od demise vlády k jejímu jmenování se zaměřením na působení přechodné vlády. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/