Tereza NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Vliv spirituality na proces truchlení u pozůstalých osob

The influence of spirituality on the process of mourning in survivors
Anotace:
Bakalářská práce "Vliv spirituality na proces truchlení u pozůstalých osob" se zabývá zkušenostmi pozůstalých osob se spiritualitou při procesu truchlení. Cílem je zjistit, zda spiritualita ovlivňuje proces truchlení, jakým způsobem, a také zda po prožití ztráty blízkého člověka dochází k její ztrátě. Teoretická část práce vymezuje pojem spiritualita, proces truchlení a souvislost mezi těmito dvěma …více
Abstract:
The bachelor's thesis "The influence of spirituality on the process of mourning for the bereaved" focuses on the experiences of the bereaved with spirituality during the process of mourning. The aim of the bachelor´s thesis is to discover if spirituality affects the process of mourning, how does it affect the process and if there is a possibility of losing spirituality after experiencing the loss of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Tereza. Vliv spirituality na proces truchlení u pozůstalých osob. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta