Světlana CÍROVÁ

Bakalářská práce

Vnímání sexuality u jedinců s rizikovým chováním pohledem pedagogických pracovníků v dětských diagnostických ústavech

Perceiving of the sexuality of the people with behavioral disorders from the perspective of educators in children's diagnostic institutions
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vnímání sexuality u dětí s rizikovým chováním pohledem pedagogických pracovníků v dětských diagnostických ústavech. Dále se věnuje situacím spojeným se sexuálním rizikovým chováním, se kterými se pedagogové v dětském diagnostickém ústavu setkávají. Výzkumné šetření bylo provedeno kvalitativní formou, a to polostrukturovaným rozhovorem, analýza dat byla provedena otevřeným …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the perception of children sexuality with risky behavior from the perspective of pedagogical staff in children's diagnostic institutes. It also deals with situations associated with sexual risky behavior, which educators in children's diagnostic institutes encounter. The research was carried out in a qualitative form, namely in a semi-structured interview, the data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CÍROVÁ, Světlana. Vnímání sexuality u jedinců s rizikovým chováním pohledem pedagogických pracovníků v dětských diagnostických ústavech. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x7i4xh x7i4xh/2
14. 5. 2020
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.