RNDr. Martin Maška, Ph.D.

Doctoral thesis

Fast Level Set-Like Algorithms in Fluorescence Microscopy

Fast Level Set-Like Algorithms in Fluorescence Microscopy
Abstract:
Nedávný pokrok u fluorescenčních mikroskopů s vysokým rozlišením a fluorescenčních barviv umožňuje molekulárním biologům pozorovat subcelulární struktury, jako jsou chromozómy nebo dokonce jednotlivé proteiny či geny, a studovat dynamiku různorodých intracelulárních a intercelulárních procesů. Nicméně výzkum v této oblasti je stále více závislý na automatizovaných nebo alespoň poloautomatizovaných …more
Abstract:
The recent development of high-resolution fluorescence microscopes and fluorescent dyes allows molecular biologists to observe subcellular structures, such as chromosomes or even individual proteins or genes, and study the dynamics of various intracellular and intercellular processes. However, the research in this field has become dependent increasingly on automated or at least semi-automated image …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Reader: prof. Dr. Ing. Jan Kybic, Prof. Anders Heyden

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky