Mgr. Michal Paulech

Diplomová práce

Vojenská spolupráca krajín V4: Prípad V4 Battle Group

Military cooperation of the V4 countries: The case of V4 Battle Group
Abstract:
The thesis deals with the development of the military cooperation between the countries of the Visegrad Group (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) and their current plan to form the first Visegrad Battle Group, which will be provided for the needs of the EU in 2016. It analyzes the extent to which the V4 Battle Group will fullfil the current trend in the EU - Pooling and Sharing of military …více
Abstract:
Práca sa zaoberá vývojom vojenskej spolupráce medzi štátmi Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a ich súčasným plánom vybudovať historicky prvý Vyšehradský Battle Group, ktorý bude poskytnutý pre účely EÚ v roku 2016. Analyzuje mieru, do akej V4 Battle Group naplní súčasný trend EÚ - Pooling & Sharing vojenských spôsobilostí. Práca sa zároveň zameriava na význam …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií