Bc. Martina Forstová

Master's thesis

Domácí násilí a jeho řešení orgány veřejné správy

The Domestic Violence as a Problem of Public Affairs
Abstract:
Diplomová práce na téma „Domácí násilí a jeho řešení orgány veřejné správy“ je zaměřena na problémy s definováním domácího násilí a na analýzu domácího násilí jako právního problému z pohledu orgánů veřejné správy. Je zde řešena problematika domácího násilí z mezinárodního hlediska a také z pohledu vnitrostátních předpisů. Cílem práce je analyzovat konkrétní pravomoci orgánů veřejné správy a justičních …more
Abstract:
This thesis on the topic of „The Domestic Violence as a Problem of Public Affairs“ is focused on problems with defining domestic violence and on the analyse of domestic violence as a legal problem from view of public authorities. There are solved problems of domestic violence from international aspects and also from view of national legislation. The goal of this thesis is analyze of the specific competence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: Mgr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta