Theses 

Gender Stereotypes in Fairy Tales – Bc. Alena Veselá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alena Veselá

Diplomová práce

Gender Stereotypes in Fairy Tales

Gender Stereotypes in Fairy Tales

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá genderovými stereotypy v pohádkách, což znamená stereotypními a zaujatými vyobrazeními hlavních mužských a ženských postav. Teoretická část se věnuje historii a vývojem pohádek a vysvětluje pojmy jako gender, gederová identita, genderová role, genderový stereotyp a sexismus. Praktická část je založena na analýze dvou nejznámějších pohádek, Popelky a Sněhurky, a jejich pěti verzí od různých autorů. Konkrétně se jedná o verze bratří Grimmů, Josepha Jacobse a Roalda Dahla, dále o animované filmy Walta Disneyho a filmové adaptace z 21. století. Záměrem této práce je analyzovat typické stereotypní vyobrazení mužských a ženských postav v pohádkách, přičemž analýza se zaměřuje na negativní aspekty genderových stereotypů ve spojení s dětským vnímáním světa. Cílem této práce je také zjistit, zda se v těchto verzích objevují nějaké změny týkající se vyobrazení hlavních postav.

Abstract: This diploma thesis deals with gender stereotypes in fairy tales, i.e. typical stereotyped and biased portrayals of the main male and female characters in fairy stories. The theoretical part concerns with the history and development of fairy tales and provides with the explanations of the terms gender, gender identity, gender role, gender stereotype and sexism. The practical part is based on the analysis of the two most well-known fairy tales, i.e. Cinderella and Snow White and their five interpretations by different authors, namely brothers Grimm, Joseph Jacobs and Roald Dahl, the animated films by Walt Disney and the film adaptations from the 21st century. The aim of the thesis is to analyse typical stereotyped portrayals of the male and female characters in the fairy tales and it focuses on the negative aspects of gender stereotypes in connection with children´s perception of the reality. The goal of the thesis is also to find out whether some alterations connected with the depiction of the main characters in these versions have been made.

Keywords: pohádky, gender, genderová identita, genderová role, genderové stereotypy, stereotyp, sexismus, Popelka, Sněhurka, bratři Grimmové, Joseph Jacobs, Roald Dahl, Walt Disney, Moderní Popelka, děti, vnímání světa, fairy tales, gender identity, gender role, gender stereotypes, stereotype, sexism, Cinderella, Snow White, brothers Grimm, A Cinderella Story, Mirror Mirror, children, perception of reality

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:14, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz