Bc. Alena Veselá

Diplomová práce

Gender Stereotypes in Fairy Tales

Gender Stereotypes in Fairy Tales
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá genderovými stereotypy v pohádkách, což znamená stereotypními a zaujatými vyobrazeními hlavních mužských a ženských postav. Teoretická část se věnuje historii a vývojem pohádek a vysvětluje pojmy jako gender, gederová identita, genderová role, genderový stereotyp a sexismus. Praktická část je založena na analýze dvou nejznámějších pohádek, Popelky a Sněhurky, a jejich …více
Abstract:
This diploma thesis deals with gender stereotypes in fairy tales, i.e. typical stereotyped and biased portrayals of the main male and female characters in fairy stories. The theoretical part concerns with the history and development of fairy tales and provides with the explanations of the terms gender, gender identity, gender role, gender stereotype and sexism. The practical part is based on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta