Bc. Jan Krhůtek

Master's thesis

BMI a distribuce tělesného tuku u vybraných věkových skupin obyvatel ČR

BMI and Body fat distribution in selected age groups of the population of the Czech republic
Abstract:
Resumé Předložená diplomová práce přináší porovnání výsledků měření Body mass indexu (BMI)a procenta tělesného tuku (PBF) v různých věkových kategoriích u mužů a žen. Testovali jsme muže i ženy pomocí přístroje InBody 720. Všechny hypotézy, které jsme si položili, nebyly potvrzeny.Průměrná hodnota BMI všech sledovaný souborů je 25,647045 u žen a 27,7852275 u mužů, obě tyto hodnoty jsou nad úrovní normální …more
Abstract:
Resume The proposed thesis deals with the comparison of the results of BMI and PBF measuring. Both in different age groups of men and women. For the purposes of the measuring was used the InBody 720 device. Not all the hypothesis assumed at the beginnig were confirmed. The average value BMI of all the examined parts is 25.647056 for women and 27.7852275 for men. Both of those values are above the standard …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií