Bc. Anna Kubátová

Diplomová práce

Hudební coworkingová centra v neziskovém sektoru

Nonprofit music coworking spaces
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hudebními coworkingovými centry v neziskovém sektoru, která se zaměřují na pomoc, podporu a vzdělávání hudebníků. Práce přináší různé pohledy na pojmy coworkingové centrum, inkubátor, akcelerátor a hub v souvislosti s hudbou a uměním. Autorka na vybraných příkladech neziskových hudebních coworkingových center demonstruje, jak tyto organizace fungují, jak jsou financovány …více
Abstract:
This diploma thesis deals with music coworking centers in the non-profit sector, which focus on help, support, and education of musicians. The thesis brings different views on the concepts of coworking center, incubator, accelerator, and hub in the context of music and art. On selected examples of such organizations, the author demonstrates how the non-profit music coworking spaces work, how they are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta