Theses 

Činnost neziskové organizace a sociální marketing – Bc. Roman Kadlec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Roman Kadlec

Diplomová práce

Činnost neziskové organizace a sociální marketing

Activities of Civic Association and Cause Related Marketing

Anotace: Diplomová práce „Činnost neziskové organizace a sociální marketing“ se zaměřuje na problematiku neziskového sektoru se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Teoretická část Poskytuje náhled na historický vývoj neziskových organizací, dělení, právní úpravu způsoby financování a vymezení pojmu dobrovolnictví. Teoretická část se také věnuje sociálnímu marketingu a rozdíly s komerčním. Praktická část je zaměřena na představení neziskové organizace INEX-SDA, její organizační uspořádání, aktuální programy organizace, analýza a zhodnocení současného stavu a následné doporučení.

Abstract: The thesis "Activities of Civic Association and Cause Related Marketing“ focuses on the issue of the non-profit sector with a focus on non-profit organizations. The theoretical part provides insight into the historical development of NGOs, division, legislation funding methods and the definition of volunteerism. The theoretical part also deals with social marketing and differences with the commercial. The practical part is focused on the presentation of NGO INEX-SDA, its organizational structure, current programs, organization, analysis and evaluation of the current situation and subsequent recommendations.

Klíčová slova: Neziskový sektor, nestátní nezisková organizace, dobrovolnictví, sociální marketing, INEX-SDA, Workcamp, Nonprofit sector, The non-profit Organization, Volunteerism, Social Marketing, Workcamp.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz