Bc. Roman Kadlec

Diplomová práce

Činnost neziskové organizace a sociální marketing

Activities of Civic Association and Cause Related Marketing
Anotace:
Diplomová práce „Činnost neziskové organizace a sociální marketing“ se zaměřuje na problematiku neziskového sektoru se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Teoretická část Poskytuje náhled na historický vývoj neziskových organizací, dělení, právní úpravu způsoby financování a vymezení pojmu dobrovolnictví. Teoretická část se také věnuje sociálnímu marketingu a rozdíly s komerčním. Praktická …více
Abstract:
The thesis "Activities of Civic Association and Cause Related Marketing“ focuses on the issue of the non-profit sector with a focus on non-profit organizations. The theoretical part provides insight into the historical development of NGOs, division, legislation funding methods and the definition of volunteerism. The theoretical part also deals with social marketing and differences with the commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní