Bc. Branislav Hreško

Master's thesis

Liberalizácia nákladnej železničnej dopravy v Európskej Únií

Liberalisation of Rail Freight in the EU
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Liberalisation of the Rail Freight in the EU” is to compare progress, extent and success of the liberalisation process of the Rail Freight between selected EU member states. The first part is focused on describing reasons which led the European Union to gradual liberalisation of the railway sector. In the second part we are dealing with the liberalization process and …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Liberalizácia nákladnej železničnej dopravy v Európskej Únii“ je porovnať priebeh, rozsah a úspešnosť liberalizácie nákladnej železničnej dopravy medzi vybranými členskými štátmi EÚ. Prvá časť je zameraná na popis dôvodov, ktoré viedli EÚ k postupnej liberalizácií odvetvia železničnej dopravy. V druhej časti sa zaoberáme procesom liberalizácie a jej vývojom vo vybraných …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Václav Rederer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta