Bc. Jáchym Přikryl

Diplomová práce

Competitiveness of rail freight in the EU policy

Competitiveness of rail freight in the in EU policy
Anotace:
Železniční nákladní doprava je častým tématem dopravní politiky EU, ale cíle představované pro její vylepšení bývají ambiciózní koncové figury bez jasných bodů postupu. Tato diplomová práce je zaměřena na průzkum vybraných strategických dokumentů EU, který je podložen dodatečnými daty ohledně železniční nákladní dopravy pro představení jejího usměrnění. Práce nachází, že přestože obecný přístup bývá …více
Abstract:
Rail freight features heavily in EU’s transport policy, but the goals presented for its improvement tend to be ambitious end points without obvious checkpoints for its progress. The thesis aims to review EU’s select strategic documents along with supplementary data on rail freight to present how it is directed. The thesis finds that while the conception is stable in its overall direction, it repeatedly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika / Hospodářská politika