Ing. Vojtěch Konečný

Diplomová práce

Komerční suburbanizace v zázemí Brna

Commercial suburbanization of Brno
Anotace:
Tato práce se zabývá nerezidenční suburbanizací v zázemí města Brna. Nejprve teoreticky pojednává o termínu suburbanizace a jejím vlivu na utváření dnešní podoby evropských a amerických měst. Dále je vymezeno samotné zázemí města Brna na základě dat o vyjížďce obyvatel za prací do Brna z obcí Jihomoravského kraje a přibližuje vývoj tohoto zázemí v posledních letech s cílem identifikovat oblasti intenzivní …více
Abstract:
This thesis is about non-residential suburbanization in metropolitan area of Brno. At first, it discuss the term suburbanization and its effects on nowadays visage of european and american cities. Furthermore the metropolitan area of Brno is allotted, based on commuting from nearby villages to Brno in past few years. Then it focuses on the evolution of this area through the years with aim to identify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma