Bc. Kristýna Pavlásková

Diplomová práce

Translating the Language of the Law: Common Errors in Students’ Translations

Translating the Language of the Law: Common Errors in Students’ Translations
Anotace:
Tématem této diplomové práce je překlad právního jazyka. Teoretická část popisuje základní poznatky o právním překladu, ze kterých vychází praktický výzkum založený na analýze chyb ve studentských právních překladech. V první kapitole jsou nejprve stručně představeny vybrané teorie překladu, a to konkrétně ty, jejichž přístupy a metody nacházejí uplatnění i v právním překladu. Druhá teoretická kapitola …více
Abstract:
The present thesis deals with translating the language of the law. The theoretical part focuses on the principles of legal translation, on which the practical analysis further draws, presenting common errors in students’ legal translations. In the first chapter, some of the translation theories are briefly introduced, namely those the approaches and methods of which find their use in legal translation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Tomešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka