Mgr. Lukáš Rýdlo

Bakalářská práce

Metody a nástroje pro tvorbu syntetizovaného zpěvu pomocí syntetizátoru řeči MBROLA

Methods and Tools for Creation of Synthesized Singing with MBROLA Speech Synthesizer
Anotace:
Práce se věnuje možnostem tvorby syntetizovaného zpěvu z MIDI souborů v češtině za použití syntetizéru MBROLA. V teoretické části jsou rozebrány možné přístupy a problematika MIDI. V implementační části je popsána funkce programu, který tuto syntézu umožňuje.
Abstract:
This thesis is focused on making synthesized singing in Czech language from MIDI files with MBROLA speech synthesizer. The teoretical part concentrates on possible approaches and MIDI protocol. The implementation part describes functionality of the implemented application for automatic synthesis of singing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika a druhý obor / Informatika a druhý obor

Práce na příbuzné téma