Bc. Roman Krajovan

Diplomová práce

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992

Public Administration in ČSSR and ČSFR in Period 1989 - 1992
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza veřejné správy v letech 1989-1992. Ve druhé polovině roku 1989 došlo v tehdejší Československé socialistické republice ke společenským a politickým změnám, které měly zásadní vliv na další vývoj a fungování veřejné správy. Veřejná správa byla rozdělena na státní správu a samosprávu. Soustava národních výborů byla zrušena a nahrazena okresními úřady, které byly …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of public administration in former Czechoslovakia in 1989-1992. In the second half of 1989, the social and political changes occurred that had a major impact on the further development and functioning of public administration in the former Czechoslovak Socialist Republic. The Public administration has been divided on the state and municipal administrations. System …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní