Jan Berka

Bachelor's thesis

Aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na asijskou krizi v 90. letech 20. století

Application of the Austrian business cycle theory on the Asian crisis in the 90s of 20th century
Abstract:
Cílem bakalářské práce je ověřit hypotézu, že rakouská teorie hospodářského cyklu dokáže vysvětlit vznik asijské ekonomické krize v 90. letech 20. století. Teoretická část je zaměřená na představení rakouské metodologie a dále pak na vysvětlení rakouské teorie hospodářského cyklu. Praktická část nejprve popisuje pohled mainstreamové ekonomie na problematiku asijské krize společně se záchrannými opatřeními …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to verify the hypothesis that the Austrian business cycle theory can explain the emergence of Asian economic crisis in the 90s of 20th century. The theoretical part is focused on presenting the Austrian methodology and also the Austrian business cycle theory. The practical part describes the view of mainstream economics on the issue of the Asian economic crisis, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2012
  • Supervisor: Lukáš Pfeifer
  • Reader: Slavoj Czesaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32448

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství