Bc. Igor Vítek

Bakalářská práce

Řešení lexikální příznakovosti při překladu z češtiny do litevštiny na materiálu Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka

Stylistically Marked Lexemes and their Translations from Czech to Lithuanian in ‘Good Soldier Švejk‘ by Jaroslav Hašek
Anotace:
Bakalářská práce „Řešení lexikální příznakovosti při překladu z češtiny do litevštiny na materiálu Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka“ pojednává o různých druzích lexikální příznakovosti v češtině s důrazem na stylové zabarvení lexémů, přičemž rozlišuje mezi jednotlivými vrstvami českého lexika. Ze stanoveného úseku literárního textu práce vybírá stylově příznakové lexémy náležející k výpůjčkám …více
Abstract:
Bachelor thesis Stylistically Marked Lexemes and their Translations from Czech to Lithuanian in ‘Good Soldier Švejk’ by Jaroslav Hašek deals with various types of stylistically marked lexemes with regard to all stylistic levels in Czech. Lexemes adopted from another languages and their integration in the text of the work are analysed and their translations into Lithuanian are evaluated, with reference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta