Bc. Katarína Szabóová

Master's thesis

Architektúra orientovaná na služby (SOA) v informačných systémoch

Service Oriented Architecture in Information Systems
Abstract:
SZABÓOVÁ, Katarína, Bc: Service Oriented Architecture in Information Systems. [thesis]. Banking Institute / College of Banking, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Head of the thesis: Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. Year of defense: 2012. Number of pages: 68 The thesis deals with service-oriented architecture called SOA and its use in information …viac
Abstract:
SZABÓOVÁ, Katarína, Bc: Architektúra orientovaná na služby (SOA) v informačných systémoch. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 68 Diplomová práca sa zaoberá servisne orientovanou architektúrou nazývanou SOA a jej využitím …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedúci: Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Information Technologies and Management