BcA. Marián Medlen

Bachelor's thesis

Medzi analógom a digitálom. Výber medzi médiami a ich vplyv na filmovú poetiku, vzhľad a efekty so zameraním na filmovú tvorbu Davida Finchera.

Between the analog and tne digital. Choosing between formats and it's effect on film poetry, looks and effects focusing on movies of an director David Fincher
Abstract:
Bachelor thesis “Between the analog and tne digital. Choosing between formats and it’s effect on film poetry, looks and effects focusing on movies of an director David Fincher” is document about differences between film and digital media. It is tracking change from analog format into digital format and is mainly looking for technological advances, change of visuals (simplyfiing, or complication of …more
Abstract:
Práca sa zaoberá rozdielmi medzi filmovým a digitálnym médiom. Sleduje prechod z analógového formátu na digitálny a zaoberá sa pri tom technologickým postupom, zmenou obrazovej stránky (zjednodušením aj skomplikovaním vizuálnej stránky) pri prechode a dôvodmi prečo prejsť alebo neprejsť na novšie médium z pohľadu niekoľkých filmárov so zameraním na filmy Davida Finchera. Analyzuje z výberu filmov od …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2017
  • Supervisor: MgA. Tomáš Gruna
  • Reader: Jiří Vanýsek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/vjeku/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / field:
Dramatic Arts / Audiovisual Creation and Theatre

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.