Vít ŠIMŮNEK

Bakalářská práce

Prostorová analýza cestovního ruchu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí

The Spatial Analysis of Tourism in the Rychnov nad Kněžnou district and in the Ústí nad Orlicí district
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prostorovou analýzou cestovního ruchu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Jejím hlavním cílem je zhodnocení prostorového rozmístění rekreačních aktivit na základě analýzy rozmístění ubytovacích kapacit v komparaci s faktory rozvoje turismu v oblasti Orlických hor. Porovnáním dat z Českého statistického úřadu a vlastního šetření bylo zjištěno, že ubytovací …více
Abstract:
This thesis deals with the spatial analysis of tourism in the districts of Rychnov nad Kněžnou and Ústí nad Orlicí. The thesis aims to evaluate the spatial distribution of recreational activities based on the analysis of accomodation capacities' distribution in comparison with factors of tourism development in the Orlické hory area. By comparing data from the Czech Statistical Office with the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMŮNEK, Vít. Prostorová analýza cestovního ruchu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická