Martina Kuťáková

Bachelor's thesis

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ VE VĚZNICÍCH: Vliv volnočasových aktivit na chování odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody z pohledu vychovatelů a speciálních pedagogů Vězeňské služby ČR

EDUCATION IN PRISONS: The impact of leisure activities on the behavior of inmates in the prison population from the perspective of educators and special pedagogues of the prison service of the Czech Republic.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem volnočasových aktivit na odsouzené z pohledu zaměstnanců Vězeňské služby. V teoretické části je popsáno, jak funguje vězeňská služba, jaké jsou u nás typy věznic. Dále pojednává o trestu, trestné činnosti a výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje též práva a povinnosti odsouzených. Ve vztahu k tématu je zde také uvedeno, kdo je zaměstnáván ve Vězeňské službě, čili složky …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the influence of leisure-time activities for prisoners from the perspective of employees of the prison service. In the theoretical part describes how the prison service works, what are the types of prisons. Next is about the punishment of crime and imprisonment. It also describes the rights and obligations of convicted persons. In relation to the topic, as well as who is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2018

Thesis defence

 • Date of defence: 18. 5. 2018
 • Supervisor: Mgr. Martin Kaliba
 • Reader: doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 18. 9. 2018 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.