Bc. Pavel BRŮŽEK

Diplomová práce

Středověká keramika z počátků 13. století v jihozápadních Čechách (zpracování souboru středověké keramiky z archeologického výzkumu hradu ve Strakonicích).

Anotace:
Předmětem této diplomové práce je provést analýzu keramiky 13. století z II nádvoří strakonického hradu. Ke zpracování byly vybrány stratigrafické jednotky obsahující keramiku odpovídající tomuto období. Sledovány byly funkční, technologické a výzdobné prvky.
Abstract:
The subject of this diploma work is to analyze ceramics of the 13th century from the 2nd courtyard of the Strakonice castle. For processing, stratigraphic units containing ceramics corresponding to this period were selected. Functional, technological and decorative elements were monitored.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRŮŽEK, Pavel. Středověká keramika z počátků 13. století v jihozápadních Čechách (zpracování souboru středověké keramiky z archeologického výzkumu hradu ve Strakonicích).. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/