Lorenzo SPORTOLARI

Bakalářská práce

Le patologie dell´apparato muscolo-legamentoso della spalla dell´atleta professionista: revisione della letteratura.

Muscular and ligamentous lesions of the professional athlete?s shoulder: review of literature.
Abstract:
the objective of the thesis is to analyze specifically all the aspects of the main shoulder problems in professional overhead athletes, focusing on the analysis of risk factors for the onset of the diseases: dyskinesis, injuries in the rotator cuff and shoulder impingement syndrome. Not least will be the attention to shoulder pain and clinical signs, diagnostic tests, conservative treatments, surgical …více
Abstract:
L'obiettivo della tesi sar? quello di analizzare nello specifico tutti gli aspetti dei principali problemi di spalla negli atleti professionisti praticanti sport overhead, soffermandosi sull'analisi dei fattori di rischio per l'insorgenza delle principali patologie della spalla: le discinesie scapolari, i danni a carico dei muscoli della cuffia dei rotatori e la sindrome da impingement subacromiale …více
 

Klíčová slova

spalla atleti professionisti
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 10. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Paolo Manfroi

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPORTOLARI, Lorenzo. Le patologie dell´apparato muscolo-legamentoso della spalla dell´atleta professionista: revisione della letteratura. . Ticino, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma