Mgr. Ing. Lucie Mikšíková

Bakalářská práce

Marketingová prezentace České republiky v Ruské federaci

Marketing presentation of the Czech Republic in the Russian Federation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou prezentací České republiky na území Ruské federace v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část práce je zaměřena na seznámení s některými prvky marketingového mixu a image. Praktická část definuje hlavní aktéry, kteří se podílejí na prezentaci naší republiky, a představuje využívané formy marketingové komunikace. Ty jsou doplněny drobnými návrhy na vylepšení …více
Abstract:
This bachelor thesis is concentrated on marketing presentation of the Czech Republic in the Russian Federation in the field of tourism. Theoretical part of the thesis is focused on familiarization some element of marketing mix and image. Practical part determines main participants, who take part in presentation of the Czech Republic and introduces forms of promotion used. Then some enhancement of strategy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu