Bc. Karolina Dohnalová

Diplomová práce

Archivnictví a současná struktura archivů ve Svobodném státě Bavorsko

The Archival Science and Contemporary Structure of the Archives in the Free State of Bavaria
Anotace:
Magisterská diplomová práce s názvem „Archivnictví a současná struktura archivů ve Svobodném státě Bavorsko“ přibližuje archivní prostředí v německé spolkové zemi Bavorsko a popisuje současnou strukturu archivů v kontextu evropských dějin. Významná část práce je věnována jednotlivým státním archivům a jejich řídicímu orgánu – Generálnímu ředitelství bavorských státních archivů. Práce přináší též základní …více
Abstract:
The Master's thesis entitled "The Archival Science and Contemporary Structure of the Archives in the Free State of Bavaria" deals with archival environment in the German state of Bavaria and the current structure of the archives in the context of European history. A significant part is devoted to various state archives and their governing body – the General Directorate of the Bavarian state archives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta