Bc. Anna Maňásková

Bakalářská práce

Archiv obce Břestek - inventář k fondu

Břestek Village Archive - Collection Inventory
Anotace:
Podstatou této bakalářské práce je vytvoření inventáře fondu Archiv obce Břestek. Fond byl nejprve prakticky utříděn a poté byl vypracován inventární seznam. Teoretická část bakalářské práce převážně spočívá v sepsání historie a správy obce Břestek a historie samotného fondu. Práce má sloužit k nahlížení badatelům ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště.
Abstract:
The bachelor thesis based on making a collection inventory for the Břestek Village Archive. First step was to categorize the collection practicaly and then write up inventory list. Theoretical part largely consist of writing up about villages history and administration and collections history. The work will be serve to researchers in State District Archive Uherské Hradiště.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Magdalena Čoupková
  • Oponent: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta