Bc. Petr VESELÝ

Diplomová práce

Účinnost a efektivnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústí nad Labem

Efficiency and effectiveness of the separate collection system of biodegradable municipal waste in Ústí nad Labem
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústí nad Labem. Od června roku 2016 je v Ústí nad Labem zaveden systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných nádob. Pilotní projekt měl podobu 50 sběrných nádob rozmístěných na stanovištích tříděného odpadu na sídlišti Severní Terasa. Od března 2017 bylo dalších …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the evaluation of biodegradable municipal waste separate collection in Ústí nad Labem. Biodegradable municipal waste collection system through collecting bins has been introduced in Ústí nad Labem since June 2016. The pilot project was in form of 50 collecting bins placed at the sites of sorted waste at the Severní Terasa. Another 143 collection bins have been placed in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÝ, Petr. Účinnost a efektivnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická