Petr SLABÝ, DiS.

Bakalářská práce

Problematika edukace všeobecných sester v oblasti základní a rozšířené resuscitaci dle platných Guidelines.

The issue of education of nurses in basic and advanced resuscitation according to applicable Guidelines.
Anotace:
Teoretická východiska Bakalářská práce je zaměřena na odkrývání jevů v edukaci problematiky v oblasti základní a rozšířené resuscitaci dle platných Guidelines u sester. Pro výzkumné šetření k této bakalářské práci bylo vybráno nemocniční interní oddělení. V teoretické části byla stručně popsána náhlá zástava oběhu, byla vysvětlena a rozdělena neodkladná resuscitace na základní i rozšířenou. Popisuje …více
Anotace:
AED na odděleních zkoumané nemocnice.
Abstract:
Theoretical background The thesis is about education in area of basic and advanced resuscitation according to valid Guidelines for nurses. The department of internal medicine was chosen for research investigation. The theoretical part briefly describes sudden circulatory arrest. In context the resuscitation is explained and categorized into basic and advanced. There is also described what are Guidelines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015
Zveřejnit od: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLABÝ, Petr. Problematika edukace všeobecných sester v oblasti základní a rozšířené resuscitaci dle platných Guidelines.. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xc6nyj xc6nyj/2
11. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 8. 2015
Bulanova, L.
12. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.