Andrea SCHULTZOVÁ

Bakalářská práce

Sledování množství odpadů v Libereckém kraji a jejich zpracování firmou Termizo

Monitoring of the waste amount in the Region of Liberec and its treatment by the Termizo company
Anotace:
Práce "Sledování množství odpadů v Libereckém kraji a jejich zpracování firmou Termizo`` se zabývá termickým zneškodňováním směsného komunálního odpadu v Libereckém kraji a jeho energetickým využitím. Úvodní část práce obsahuje obecnou část, která se zabývá spalovnami odpadů, spalitelnými odpady, principy spalování a produkty spalovacích procesů. V této části práce je dán velký prostor produktům ze …více
Abstract:
The work ``The monitoring of waste quantity in The Liberec region and its treatment by the Termizo company{\crqq} is engaged in thermal utilization of municipal waste in The Liberec region and its energetic using. The opening part has a general purpose. It contains the information about waste incinerators, burnable waste, the principles of waste combustion and about the final products of combusting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Kříženecká Sylvie, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: Ing. Hana Buchtová, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/